Modules op een rij

 

Consument & Wonen

Denk hierbij aan bouwvergunningen of een geschil met een koop- of huurcontract. Burenruzies vallen ook onder deze module.

Werk & Inkomen

Alles wat met je werk of inkomen te maken heeft zoals ontslag, uitkering, pensioen maar ook een studiefinanciering valt hieronder.

Verkeer

Als je betrokken raakt in een verkeersongeval kan juridische ondersteuning zeer handig zijn bij het verhalen van de schade op de veroorzaker.

Motorrijtuigen

Wanneer je met je auto of motor in een ongeval terecht komt en je verschilt van mening over wiens schuld het is. Zeker als er sprake is van letsel.

Fiscaal & Vermogen

Bij geschillen met de fiscus en geschillen over onroerendgoedbelasting, successierecht en de aan- of verkoop van aandelen en obligaties.

Echtscheiding

Als partijen er zelf niet uitkomen met de scheiding en de gevolgen ervan.

Eigen Woning

Conflicten die te maken hebben met je eigen woning. Bijvoorbeeld een slechte verbouwing.

Verhuur Eigen Woning

Conflicten met huurders, aannemers, buren of de overheid.

Tweede Woning

Conflicten over de aanschaf van een tweede woning met bijvoorbeeld de belastingdienst.

Pleziervaartuigen

Conflicten omtrent pleziervaartuigen, zoals schade.